Phòng chống muỗi và côn trùng mà không cần dùng hóa chất

Mùa thu có thời tiết rất dễ chịu, làm cho chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà muỗi và côn trùng hoạt động lên đến đỉnh điểm. Để phòng chống muỗi, chúng ta có nhiều cách mà không phải sử dụng hóa chất.